Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Zabiegany Wołomin, które odbędzie się:

16 lutego 2024r. o godz. 18:45 w budynku klubu Huragan Wołomin.

Plan spotkania:

 1. Otwarcie, rejestracja uczestników.
 2. Powołanie przewodniczącego oraz protokolanta.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu ZW w 2023 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności finansowej Stowarzyszenia za 2023 rok.
 5. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 6. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi ZW za 2023.
 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności finansowej za 2023.
 8. Prezentacja Planu Działalności Stowarzyszenia na 2024 rok.
 9. Dyskusja nad przedstawionym Planem i przyjęcie go z uwzględnieniem wniesionych uwag i poprawek.
 10. Dyplomy i wyróżnienia za działalność na rzecz Stowarzyszenia i jego członków.
 11. Stroje klubowe – propozycja zmiany dostawcy.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie zebrania.
 14. Gdybyś chciał/a zgłosić dodatkowe tematy do omówienia lub pytania, proszę o informację na adres e-mail: kontakt@zabieganywolomin.pl lub zgłoszenie w ramach punktu 12 powyższej agendy.

Liczę na Twoją obecność – będzie to doskonała okazja, aby poznać naszych Nowych Członków, jak również omówić Wasze propozycje i pomysły na usprawnienie funkcjonowania działań Naszej Biegowej Społeczności 🙂

W przypadku braku możliwości udziału w spotkaniu prosimy o informację na maila kontakt@zabieganywolomin.pl

Ze sportowymi pozdrowieniami,
Iwona Boryceusz-Matusiak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *